SCT2023

Agrupar tots els especialistes llicenciats en medicina i cirurgia o d’altres especialitats relacionades, que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de trasplantaments, així com llicenciats universitaris d’altres àrees que ho sol·licitin.

Contribuir a la millora dels seus associats.

Promoure el desenvolupament d’activitats científiques i acadèmiques relacionades amb el trasplantament.

Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de trasplantament.

Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.

Col·laborar amb les Universitats per a un desenvolupament científic i tècnic de l’especialitat.

Fomentar la col·laboració amb d’altres societats estatals i internacionals.

UEMS European Board of Transplantation
Declaración de Istambul sobre tráfico de órganos y turinsmo de trasplante (2018),(ESP) (ENG)

Secretaria de la SCT

La Secretaria de la SCT està a disposició dels seus socis i amics. Contacte

Document informatiu de la SCT sobre la vacunació de COVID-19

TTS i ESOT Joint-Membership ¡Descompte del 50%!

TTS

Els professionals del trasplantament membres de la Societat Catalana de Trasplantament (SCT) poden gaudir d’un 50% de descompte en la seva cuota d’inscripció com a Soci de la TTS, mitjançant el seu programa d’afiliació de Societats Nacionals. Més informació aquí.

ESOT

Els professionals del trasplantament residents a Europa que són Socis de la Societat Catalana de Trasplantament (SCT), poden demanar l’”ESOT Joint-memberhsip”, i està disponible per als NOUS socis, i per als que ja són socis de la ESOT. Més informació sobre les condicions d’aquesta categoria de Soci de la ESOT, aquí.

 

Llibre “Història del  trasplantament d’Òrgans sòlids a Catalunya

Edicions 62, editat per la FCT Més informació.

Formacio 2023-24
-