Política de privacitat

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT informa que és titular del lloc web www.sctransplant.org. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT, amb CIF G60941663 i domicili social en CARRER MALLORCA 277 1 3 08037, BARCELONA, inscrita en el Registre de Fundacions del Protectorat de Catalunya  amb el numero 967 amb data 20 de març de 1996. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: congress@aopc.es.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

La FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

La FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

 

Tornar a dalt

Propietat intel·lectual i industrial

La FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la FUNDACIO CATALANA DE TRASPLANTAMENT. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la FUNDACIO CATALANA DE TRASPLANTAMENT. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de la FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. La FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

 
-