Convocatòria de les Beques i Premis de la FCT pel 2022
 

CONVOCATÒRIA del “PREMI 2022 AL MILLOR ARTICLE SOBRE TRASPLANTAMENT” publicat en una revista científica espanyola o estrangera entre l’1 d’octubre del 2020 i el 30 de setembre del 2021. El referit article caldrà que s’hagi efectuat per un grup de recerca radicat a Catalunya de forma exclusiva o en cooperació.

Aquest premi és convocat per la Fundació Catalana de Trasplantament conjuntament amb la REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA i està dotat amb la quantitat de 1.500€ bruts i l’atorgament del Títol d’Acadèmic Corresponsal de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

CONVOCATÒRIA DE DOS BEQUES PER A LA RECERCA DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT - 2022 dotades amb la quantitat de 25.000€ bruts anuals
(Bases) (Formulari de sol·licitud).

© 2010-21 Societat Catalana de Trasplantament     |     Política de privacitat      |    Política de cookies

-