Avantatges de ser soci de la SCT

Accés al contingut del area de socis de la página web.

• Accedir a beques i premis atorgats per la Fundació Catalana de Trasplantament.

• Conèixer el calendari de congressos i reunions tant nacionals com internacionals del sector.

Veure els detalls sobre els drets i obligacions estaturàries del Soci als articles 32 i 33 dels Estatuts de la Societat.

Actualment i segons acord de la Junta Directiva, no es necessari abonar cap quota anual de soci de la SCT.

Procediment

El requisit indispensable per ser soci de la SCT es estar donat d’alta com a membre de la Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB) i del pagament de la seva quota anual.

Per a inscriur-se-en, s’ha de complimentar la butlleta d’inscripció aquí Logo de la ACMCB

A l’apartat “SOCIETATS” seleccionar l’opció Societat Catalana de Trasplantament.

Podrá ser soci de la SCT qualsevol persona que reuneixi els següents requisits:

• Ser soci de l’ACMCB i abonar la seva quota anual

• Ser llicenciat en medicina i cirurgia o posseir títol universitari superior

• Ser aprovat per la Junta Directiva de la Societat.

Tràmits administratius

Per qualsevol tràmit administratiu per fer-se soci adreceu-vos a:

Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut de Catalunya i Balears - ACMCB
Departament d’Administració
tel: 93 203 10 50
academia@academia.cat

-