Agrupar tots els especialistes llicenciats en medicina i cirurgia o d’altres especialitats relacionades, que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat de trasplantaments, així com llicenciats universitaris d’altres àrees que ho sol·licitin.

Contribuir a la millora dels seus associats.

Promoure el desenvolupament d’activitats científiques i acadèmiques relacionades amb el trasplantament.

Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de trasplantament.

Establir els mitjans per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.

Col·laborar amb les Universitats per a un desenvolupament científic i tècnic de l’especialitat.

Fomentar la col·laboració amb d’altres societats estatals i internacionals.

Secretaria de la SCT

La Secretaria de la SCT està a dispoció dels seus socis i amics. Contacte

23 de Maig de 2017
Sessió extraordinària RAMC Premi FCT2017 al millor article sobre trasplantament

Més informació

ESOT2017 Congress, 24-27 September 2017 Barcelona, Spain

Special reduced fee for joint ESOT - SCT members from Barcelona and its province, which allow saving up to more than 60% on the registration fee.

Click here to find out more and register: http://esot2017.esot.org/

20 de juny de 2017.  Sessió de presentació Beques FCT2016 i conferència magistral “Hepatitis C i trasplantament: una història d’èxit”

Més informació

TTS

Els professionals del trasplantament membres de la Societat Catalana de Trasplantament (SCT) poden gaudir d’un 50% de descompte en la seva cuota d’inscripció com a Soci de la TTS, mitjançant el seu programa d’afiliació de Societats Nacionals. Més informació aquí.

ESOT

Els professionals del trasplantament residents a Europa que són Socis de la Societat Catalana de Trasplantament (SCT), poden demanar l’”ESOT Joint-memberhsip”, i està disponible per als NOUS socis, i per als que ja són socis de la ESOT. Més informació sobre les condicions d’aquesta categoria de Soci de la ESOT, aquí.

 

Llibre “Història del  trasplantament d’Òrgans sòlids a Catalunya

Edicions 62, editat per la FCT Més informació.

Formacio Continuada

SCT 2017

Tranplst Run 2015

-